Home » Swagath Samarambha 3

Swagath Samarambha 3

Swagath Samarambha to, His Holiness Srimad Shivanand Saraswati Swamiji, Samsthan Gowda Padacharya Mutt ( Kaivalya Mutt)
held on, Thursday, 1st May 2008.